Proiectele noilor legi ale Educației propun o mai simplă accedere în meseria de profesor, foarte probabil și pe fondul unui deficit important de dascăli. Ministrul Educației a explicat măsura, scrie Newsweek.ro.

În Proiectul de lege ce vizează Învățământul preuniversitar, la capitolul dedicat formării cadrelor didactice, există articole care vorbesc despre condțiile în care se intră în profesie:

Art. 127 – (1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru cariera didactică au obligaţia să absolve cursurile unui masterat didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii.

(2) Prin excepție, pot opta pentru cariera didactică și absolvenți ai învățământului superior care nu au parcurs formarea inițială prevăzută la alin.(1), sub condiția susținerii și promovării unei probe suplimentare de examinare a cunoștințelor teoretice de pedagogie pentru debutul în stagiatura didactică, organizat de CNFDCD la nivelul structurilor teritoriale.

Simplu spus, prin punctul 2 se oferă posibilitatea de a ajunge la catedră absolvenților de facultate care nu au un masterat didiactic. E nevoie doar de un curs de psihopedagogie pe care numeroase facultăți îl oferă studenților cel mai adesea ca un curs opțional.

Ministrul Cîmpeanu spune că că Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică va organiza examenele de certificare a competențelor pentru cei care nu urmat programele de formare psihopedagogică, dar vor să devină profesori.